<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Det sannolika omslaget

torsdag, augusti 23, 2007 by qaisar

Efter att ha diskuterat olika förslag till bokomslag med Anna T och Richard H är följande förslag favorit. Boken kommer att släppas under sista veckan i oktober alternativt första veckan i november.

Mahmood svarar Sidea

torsdag, augusti 16, 2007 by qaisar

Emanuel Sidea har på sin blogg frågat mig (och ett antal andra personer) om vilka 5 böcker som har sprängt min (vår) världsbild. Här följer listan utan inbördes rangordning:

En bok blir alltid dömd efter dess omslag

by qaisar

Det blir inte mycket aktivitet här på bloggen p.g.a. att mitt jobb kräver (nästan) hela min uppmärksamhet. Idag fick jag korrektur och ett antal (7) förslag till bokomslaget av Richard Herold Atlas förlag. Detroit kommunikation har gjort ett bra jobb. Har du någon favorit?

Det är verkligen sant som Per Wirtén skrev i sin blogg för några månader sedan att ens text tar kliv till en annan dimension när man ser den "satt" för första gången. Det blir liksom på riktigt!


Mohamed (Omar) skriver klokt

söndag, juli 29, 2007 by qaisar

Min favoritpoet, Mohamed Omar, har skrivit en superb text i dagens Expressen. Måste läsas!

Bräcklig identitet

lördag, juli 28, 2007 by qaisar


Idag var det henna-fest för kompisarna Annelie och Adil. Dom gifter sig nästa vecka. Vackert som tusan.

Något som slog mig var att Annelies mamma och flera av hennes vänner hade på sig pakistanska festkläder (Adils föräldrar är födda i Pakistan.

Jag är hundra på att mina föräldrar (eller de flesta av pakistanierna bosatta i Sverige) inte skulle ta på sig en annan nationaldräkt än den pakistanska om jag eller någon av mina syskon skulle ha gift oss med någon som har andra seder än mina föräldrar. Orsaken till detta är att mina föräldrar (liksom många andra som flyttar hit) är rädda för att dom ska tappa sin "identitet" om dom tar till sig av andra seder och bruk. Den kulturella identiteten uppfattas som något bräckligt som kan förtvina om den inte bevaras intakt eller inte skyddas från andra influenser. Är hundra på att Annelis mamma inte kände sig mindre svensk bara för att hon tog på sig pakistanska festkläder.

Tror att många som flyttar hit borde i större utsträckning förstå att man tappar inte sig själv om man tar till sig nya seder och bruk. Att göra något nytt behöver inte innebära att man måste ta bort något gammalt. Om en statistisk identitet ska upprätthållas och konserveras är det svårt att ge och ta för att bli del av de nödvändiga gemenskaperna.

Godmorgon världen!

söndag, juli 15, 2007 by qaisar

Idag diskuterade panelen i Godmorgon Världen boken Small, medium eller Large? (ca 45 minuter in i programmet). Panelen, som idag utgjordes av Göran Greider, Dalademokraten, Karin Rebas, Dagens Nyheter och Carl Rudbeck, krönikör för Sydsvenskan, fick frågan om de höll med mig om att det behövs en ny sorts svensk identitet för att skapa ett sammanhållet mångfaldssamhälle.

Diskussionen kom att handla om dels behovet av en enande identitet för att känna gemenskap och dels om en svensk identitet kunde skapas ovanifrån. Det som var överraskande var att Greider var minst kritisk (eller mest positiv). Han höll med (mig) om att man behöver förändra bilden av vad som utgör den svenska normaliteten, vilket jag benämner som den svenska identiteten - svenskheten.

Rudbeck och Rebas kritik handlade i huvudsak om att en nationell identitet inte kunde beordras uppifrån. Jag håller med om detta. Ett sådant projekt skulle falla lika platt som Folkpartiets förslag om att ta fram en litteraturkanon. Jag tror däremot att staten kan ge förutsättningar för att underlätta uppdateringen av den svenska identiteten - svenskheten. Den behöver inte skapas från grunden då det redan idag existerar en sådan. Ett konkret sätt är att se över de nationella helgdagarna. Ett annat är att ta bort sådant som hindrar alla från att delta i de sammanhang där svenskheten ständigt är under förhandling. Ett tredje sätt är att inte definiera allt som inte motsvarar bilden av traditionell svenskhet som undantag, t.ex. att Marjaneh Bakthiari, Jonas Hassen Khemiri eller Mohamed Omar inte definieras som invandrarförfattare utan som svenska sådana.

Jag tror också att när man är en del av en gemenskap så kan det många gånger vara svårt att ens vara varse om att man är medlem av en sådan. De som utgör normen tror för det mesta att de saknar etiketter.Det är när man står utanför en gemenskap som man blir varse om den. Det är också när man inte är del av den nationella gemenskapen som svenskheten behöver erövras. Det är därför som jag tror att diskussionen om behovet av att anpassa och uppdatera den nationella svenska identiteten känns angelägnare för mig än för Karin Rebas eller Carl Rudebeck.

Almedalsveckan

by qaisar

Uppdaterad:

Seminariet under Almedalsveckan gick bra. Intressanta mot- och medhåll under seminariet och ledarkrönikan i Aftonbladet dagen efter har gett mig den energi jag behöver för att slutföra manuset. Snart kan manus (peppar peppar) skickas för korrekturläsning. Förhoppningsvis inga fler ändringar.

Jag, Nisha Besara och Ursula Berge talade om utanförskap på ett seminarium ordnat av Folkbildningsförbundet. Vi tre hade liknande ingång eftersom vi ifrågasatte det diktomiska sysnättet att antingen se människor som utanför eller innanför. Vi fick mothugg från en folkpartist i publiken. HennesLink ingång var inte helt oväntat svenska språkets betydelse för delaktighet/integration/innanförskap.

22:24 - george micheal fortfarande magisk

fredag, juni 29, 2007 by qaisarJust nu: George Micheal

by qaisar


Jag och Luciano på konsert. Fantastiskt drag!

Sluta etnoporra

torsdag, juni 28, 2007 by qaisar

Mycket bra text i dagens DN av Stefan Johnsson (hittar inte den på nätet) om samtidens intresse för att utöva etnopornografi, detta med anledning av Mångkulturåret. Har skrivit en text utifrån liknande resonemang i AiP. Johnssons artikel avslutas med
"Låt oss möta de kulturella identiteterna med kall tystnad och tala om världsordningen och förtrycket".
Imorgon överlämnas också Mångkulturåret 06 betänkande till regeringen. Har skrivit en kort essä i betänkandet som visar hur politiken alltid har varit upptagen med "dom andra", oavsett den officiella retoriken om att det inte ska finnas något vi-och-dom eller att utanförskap ska vända till innanförskap.

Etiketter: