<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Föräldrarpenning för dom rika

Fördelen med att vara icke-partipolitisk aktiv är att man kan applådera eller bua ut enskilda förslag utan att för den saken skull köpa hela paketet. (Jag undrar om det är fler liksom jag som gillar politik men har svårt för de partipolitiska strukturerna?)

Jag gillar t.ex moderaternas utspel i dagens DN-debatt. Personligen är jag för att båda föräldrarna delar på föräldrapenningen så lika som det är möjligt. Jag har däremot svårt för förslag som tvingar människor att göra på det ena eller det andra sättet. De enskilda individernas ekonomiska situation överensstämmer inte alltid med den i modellernas värld. Förslag som innebär att föräldrarna tvingas ta halva föräldrapenningen var, utgår ifrån att båda föräldrarna tjänar (någorlunda) lika mycket. Men hur påverkar förslaget på tvångskommenderad delad föräldrapenning de familjer där det är stora skillnader mellan föräldrarnas inkomster? I en sådan familj får föräldrarna välja mellan att vara hemma kortare tid med barnet eller att leva en bra bit under existensminimum. Det sista alternativet är inte alltid möjligt eftersom inkomsterna inte kan understiga de fasta kostnaderna. Och idealen har aldrig bidragit med mat på bordet eller betalat hyran. Familjer med två ojämna inkomster har oftast små marginaler. Någon tusenlapp mindre i månaden kan stjälpa hela den privata ekonomin.

Förslaget på tvingad delad föräldrapenning leder till att dom som kan stanna hemma med sina barn är föräldrar med två goda inkomster. Rätten till att kunna vara hemma med sina barn blir därmed en rättighet för de välbärgade. Rätten till att kunna ha sina föräldrar hemma så länge som möjligt, blir en rättighet för de barn som har varit smarta nog att välja föräldrar med två likvärdiga inkomster. Dom andra får skylla sig själva för att deras ekonomiska situation inte ser ut som normen. Kanske är resonemanget att man alltid måste offra några för att nå den högre saken?

Det är min övertygelse att politiken bör ge människan förutsättningar att leva det goda livet. Inte tvinga henne att göra på det ena eller andra sättet. Politiken bör därför göra det möjligt för människor att dela föräldrapenningen lika. Inte tvinga dem att göra detta.

“Föräldrarpenning för dom rika”

 1. Blogger hanna Says:

  Hej Qaiser,
  om du kallar individualisering för tvångsdelning måste jag säga att du köpt högerns resonemang. om man är liberal tycker jag att man ska vara konsekvent och förespräka individuella socialförsäkringar. det är i mina ögon något väldigt konstigt att två personer får barn, och då ger man dem en klump lediga dagar som de får dela på "som de vill". tänk om man skulle få gemensam semester, till exempel. sen ser jag individualiseringens viktigaste poäng i att barnen får rätt till båda sina föräldrar. det är viktigt för dem att vara mycket med pappan också (eftersom det oftast är tvärtom nu, tillåter jag mig att uttrycka mig så). och i övrigt för att dagens ordnign gör att kvinnorna tar ut mest, och därför diskrimineras på arbetsmarknaden, eftersom arbetsgivaren gissar att de kommer vara borta mer ohc ger dem lägre lön. därför blir det en ond cirkel, där kvinnorna får lägre lön för att de är hemma, vilket ger dem lägre lön. det är för jävligt. det är idag möjligt för männen att ta halva föräldraledigheten. det gör de inte. därför tycker jag att männen måste tvingas att ta sitt ansvar för sin familj (om du kollar in min blog, kommer du att se att jag inte är så liberal ;). det handlar faktiskt sist och slutligen om rättvisa. när jag nu har dissat dig lite, tänkte jag bara säga att du har en kul blogg. men det hade jag väl redan gissat på fredrik att du skulle ha.

 2. Blogger qaisar Says:

  Kul att läsa din kommentar. Jag vet inte hur man skall resonera om man är liberal eller inte, men jag vet däremot (av egen erfarenhet) att de är omöjligt att ha en individuell ekonomi i en familj med barn. Min sambos/frus ekonomiska situation påverkar självklart mig och vice verse. Om den ena partnern har mindre månadslön än den andre, skall inte barnen (eller den som har mer månadslön) lida. Lida i termer av att förälder inte kan vara hemma med barnen och att barnen inte kan få vara hemma med den föräldern som tjänar mer .I en (tvingad) individualiserad försäkring skulle detta vara fallet. En familj med ojämna månadsinkomsters skulle bli tvungen att antingen leva under existensminimum eller tvingas skicka barnen till dagis tidigare än om båda föräldrar hade kunnat nyttja hela föräldraledigheten.

  Jag tror att du och jag vill nå samma mål, nämligen att båda föräldrarna skall vara hemma lika länge med barnen. Vi vill däremot se olika lösningar för att nå detta mål. Du vill se tvång/lagstiftning medan jag vill ha förutsättningar som möjliggör en delad föräldraledighet. :-)
  Jag tror (hoppas innerlig) att alla vettiga föräldrar inser att deras barn mår bättre om de får möjlighet att vara hemma lika länge med båda föräldrar under de första åren. Men ibland leder den krassa (och knappa) ekonomiska verkligheten att man inte alltid kan göra de rationella valen. Politiken, oavsett partifärg, bör möjliggöra för människor att kunna göra rationella val. Jag tror dessutom inte att man löser problemen med osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor genom individualiserad föräldrapenning. Problemet ligger någon annanstans. Man måste skilja på vad som är orsak och vad som är verkan.

  PS1. Läste din (er) blogg. Oerhört intressanta inlägg. Skall lägga den som favorit.
  PS2. Jag förstår inte hur socialdemokrater kan förespråka en individualiserad föräldrapenning. Jag trodde att socialdemokratin vill förändra strukturerna (förutsättningar) så att alla oavsett ekonomisk situation kan ha liknande villkor.

  Häls, Q

 3. Blogger hanna Says:

  min främsta invändning blir fortfarande att staten inte ska subventionera ojämställdhet. att ge till ett kollektiv (de två föräldrarna) får denna konsekven. alltså anser jag att det naturligaste vore att dela föräldraförsäkrningen, för att göra en markering om hur viktiga man anser att de båda föräldrarna är.
  men vi kommer säkert att fortsätta att diskutera saken på vår blogg, eftersom vi är så sura på vårt parti just nu... kul om du kommer förbi och läser.
  mvh
  hanna

 4. Blogger hanna Says:

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 5. Anonymous Jens Peter Says:

  Ur barnperspektiv är det inte lyckat att tvinga en förälder som inte vill vara med barnet att vara hemma. Hörde precis talas om ett fall där pappan i ett skilt par tänkte ta ut sina föräldradagar men vägrade vara med barnet. Även om man skulle övertala pappan att verkligen ta hand om sitt barn tror jag tiden med pappan skulle vara svår för både barnet och mamman. Att tvinga familjer att dela föräldraledigheten är ett radikalt förslag och det är barnen som blir mest lidande i de fall där statens försök att uppfostra föräldrarna misslyckas.

 6. Anonymous Anonym Says:

  Att bara se en delad föräldrapenning som ett politiskt maktinstrument är sorgligt menar jag. En delad föräldrapenning kan på allvar bidra till en mer jämställd arbetsmarknad, eftersom det ger en ökad möjlighet för kvinnor att befinna sig mer på arbetsmarknaden och arbetsgivare ges en sämre möjlighet att helt sonika utgå ifrån att alla kvinnor kommer att skaffa barn och därmed vara borta från arbetet en längre tid. Som det ser ut idag tar inte män ut föräldrapenning i lika stor utsträckning som kvinnor. Detta ger att männen får ett försprång till högre pension, bättre arbeten och löner etc. Att dela föräldrapenningen i tre delar som är det liggande förslaget är inte tillräckligt utan jag menar att den ska vara helt individualiserad. Det finns ingen anledning att tro att män inte vill vara hemma med sina barn och undersökningar visar att det sällan är ekonomin som förhindrar att mannen är hemma utan det är snarare andra aspekter som fördomar bland arbetsgivare och kollegor etc. Även sådana saker kan man komma till rätta med genom en tvådelad försäkring, eftersom det då är självklart att mannen tar samma ansvar som kvinnan. En sista sak; om kvinnan tjänar mycket mindre än mannen tycker jag man ska se till vad det beror på. Många kvinnor jobbar deltid, vilket också är ett problem. Att jobba deltid och ta hand om hus och barn är säkert mys-pys, men det ger sämre pension och mindre ekonomisk frihet, vilket är jämställdhetens motståndare!