<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sanningssägare - tack för att ni finns
Alla älskar sanningen, men få vågar stå upp och säga som det är. Inga krusiduller, inga silkesvantar utan bara den råa sanningen rakt upp och ned. In your face! Opartiskt, objektivt och logiskt. Dom som vågar säga som det är kallas för sanningssägare.

Nu har turen kommit till islam. Sanningssägarna har fått nog. De vill visa oss den nakna sanningen om muslimer och Islam (sanningen som alla dessutom innerst inne vet/tycker/känner, men få vågar utrycka). Sanningssägarna vill ta med oss på en bakom-kulisserna-visning. Det sanna budskapet är följande: Muslimer är antidemokrater. Islam är en antidemokratisk kraft.

Logiken bakom sanningen är uppenbar och glasklar.
a) Inte alla som någon gång utfört terrordåd/våldfört/slagit/stulit har bekänt sig till Islam
b) Inte alla som bekänner sig till Islam har utfört terrordåd/ förtryckt/slagit/stulit
Slutsats: Alla muslimer är (potentiella) terrorister/förtryckare/våldsmän/tjuvar.

Sanningssägarna kan t.o.m. presentera vittnen som upplever ett kollektiv skuld och som vill göra bot genom att varna andra som inte ser sanningen ännu.

Sanningen är inte alltid vacker, men den är som den är.

“Sanningssägare - tack för att ni finns”

 1. Anonymous Bann Says:

  ousch, ibland får jag bara lust att gråta o skrika..!

  det känns så hopplöst att man inte kan vara muslim ifred, känner mig som en jude under 40-talet och som en färgad i USA under slaveriet.

  Antar att detta trakasseri kommer fortsätta i ett par decennier till..

  17 men ändå 50 år

 2. Blogger qaisar Says:

  Håller med dig! Jag brukar oftast få den trevande frågan om huruvida jag är fundamentalist. Oftast går det att se frågeställarens rädsla över att jag skall svara ja på frågan. Frågan ställs oftast nekande i stil med "Du är väl inte en sådan där troende muslim?".

 3. Anonymous Bann Says:

  tänk dig då när man är tjej och inte bara muslim utan kurd också, speciellt då alla hedersmord reportage som gick på tv och alla nyheter om Fadime o alla de andra.

  Herregud jag har aldrig träffat en snällare pappa än min, förstå min förvirring då jag var 14 år och fick frågan ifall min pappa slog mig när ja sa hej till en killkompis!

  Och oftast blir det ju så här, att det blir massa sånt strul när folk skiter i att göra efterforskningar själva och låter tex media sköta jobbet åt dem. Media! Som rent ut sagt hjärntvättar folk....som om jag kollar på Aljazeera eller nåt. Fyfan