<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sjukt mycket

torsdag, september 29, 2005 by qaisar

När man manglar text hela dagarna på jobbet är man spyfärdig på ord och bokstäver. Finns liksom ingen lust att skriva ens en rad efter jobbet. Funderingarna är många men det finns ingen ork att utrycka dom i text. Men om en månad kommer iaf den intressantaste granskningen någonsin om statens stöd till ideella organisationer, t.ex. Centrum mot rasism, antidiskrimineringsbyråer, osv. osv.

Något som jag har funderat mycket på är skillnaden mellan privat och personlig. Finns en sådan debatt bland bloggarna. Många verkar göra en dygd av att dom är personliga men inte privata. Trots detta släpper dom in mig (och andra läsare) in i deras vardagsrum och kök. Personligen avundas jag dom som vågar vara mer privata än vad jag vågar vara.

Funderingar och citat från en konferens

onsdag, september 21, 2005 by qaisar

Funderingar:
- Varför finns det så få kattiga byråkrater?

- Varför är det ingen som framför de frågor som ovän av ordningen ställer? Orättvist!

- Dom flesta kvinnliga byråkrater i chefsposition verkar föredra Gudrun Sjödén framför andra klädesmärken.

- Fan, Jag älskar människor som älskar sina jobb. Deras passion är smittande. Allt blir intressant. Arkivering, bibliotekstjänst och t.o.m revision kan framstå som världens mest spännande yrken. Sweet!

Citat:
- "Folk läser ca 40 sidor" - Anna Hedborg om vikten av att skriva korta rapporter.

- "Varje generation måste pröva argumenten för varför saker och ting ser ut som de gör." - Anna Hedborg om vikten av att ställa frågor som redan har blivit besvarade.

Det är kontrasterna som förtydligar

lördag, september 17, 2005 by qaisarTimothy Garton Ash har skrivit en fantastisk kolumn i dagens DN idag. Ash resonemang påminner om Edward Saids resonemang i boken Orientalism. Bilden av ”dom andra” är i själva verket en spegling av oss själva.

”Vi” tillskriver ”dom” allt det motsatta som vi vill uppfattas som. Om ”dom” är onda, är ”vi” goda. Om ”dom” är lata, är ”vi” flitiga. Om ”dom” inte gillar friheten, så älskar ”vi” den. Syftet är inte att beskriva (definera) "dom" utan snarare att beskriva (definiera) oss som bildar ett "vi".

Integrerad syrianier

torsdag, september 15, 2005 by qaisar

...och så kan vi läsa det idag igen i DN: "Värre kan det inte bli. Min mejlbox exploderar. Av förbannande etniska svenskar, av arga integerade syrianer, av upprörda människor som tycker att polisen saknar kompetens". - Ulrika By, journalist på DN

Vad fan kännetecknar en integrerad syrianier? Någon? Svara!

Hur integrerad är du?

onsdag, september 14, 2005 by qaisar

Det skulle kunna föras hundra diskussioner om det som hände i Ronna, Södertälje. Experterna har sina förklaringar (segregation/utanförskap). För några månder sen tyckte samma experter att den syrianska gruppen är den mest integrerade invandrargruppen. Hur går detta ihop?

Personligen är jag allergisk mot alla de diskussioner/resonemang som diskuterar/resonerar om huruvida människor/grupper är integrerade. Jag skulle vilja hävda att dessa diskussioner/resonemang bygger i själva verket på idén om assimilation.

Jag tror inte att människor kan vara mer eller mindre integrerade på samma sätt som de inte kan vara mer eller mindre demokratiserade. När begreppet integration används som en individuell egenskap, hamnar man förr eller senare osökt in på resonemang som handlar om assimilering. Integration blir ett normativt tillstånd (svensk) och individer/grupper kan befinna mer eller mindre nära den normen. Eller som Shan Atci, från Stockholm live, skulle säga; Din mun säger integration men din hjärna säger assimilation.

Integration är för mig, liksom demokrati, ett tillstånd som uppstår i mötet mellan två eller flera människor. Det uppstår när ingen av parternas etniska, kulturella eller religiösa tillhörighet påverkar negativt. Integration är därför ett situationsbundet fenomen och måste därför erövras pånytt i varje möte. En människa kan därför inte bli färdig integrerad, oavsett om man är svenne eller blatte. Man kan däremot har bättre eller sämre förutsättningar att delta i möten där integration uppstår. Mitt sätt att se på integration är inspirerat av John Rawls och Amartya Sens resonemang om makt.

Var därför uppmärksamma på de resonemang där det diskuteras om hur integrerad (oftast blattar) någon är. Det handlar i själva verket om assimilation.

Blogg spam

tisdag, september 13, 2005 by qaisar


Spam har också nått bloggvärlden. Någon som vet hur man bäst skyddar sig mot detta otyg? Har börjat få spam-mail varje gång jag uppdaterar bloggen. För någon minut sen fick jag följande "kommentarer" på mitt senaste inlägg. Gillar kommentar 2 bäst. Med smicker kommer man långt. ;-)

1. The Daou ReportALERT: FEMA'S Mike Brown resigns , giving more mileage to the now-infamous Bush quote , Brownie, you're doing a heck of a job.Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!I have a work at home business site. It pretty much covers work at home business related stuff.Come and check it out if you get time :-)

2. A real enlightening blog. Don't stop now. This may be of interest to you; how to buy & sell everything, like music on interest free credit; pay whenever you want.

Vem är det som tänker/känner/tycker/anser?

by qaisar


Många av de ideologiska föreställningarna (politiska och ekonomiska) utgår ifrån att människan är en rationell varelse som agerar utifrån logiska principer. Vi agerar efter vårt medvetande.
Personligen har jag alltid varit skeptisk mot detta synsätt. Jag tror tvärtom att vårt medvetande skapar mening åt våra handlingar och beteenden i efterhand.

När Zlatan gjorde mål för någon vecka sen var hans kommentar följande; "När jag såg att Henke jublade då jublade jag också." Hans medvetande visste inte att han hade gjort mål. Han hade bara agerat eftersom han hade gått på autopilot. Hans medvetande skapade en mening åt hans handling efteråt. Sen kom alla känslorna. (Slår mig nu att en del av syftet med meditation är att stänga av medvetandet.)

De som förklarar medvetandet bäst är de filosofier, biologer och psykologer som anser att medvetandet är något som uppkommer i efterhand. I deras värld är medvetandet ett sätt att skapa en högre mening åt ett tråkigt faktum: Överlevnad!

Kärlek, altruism, vänskap eller förmågan till abstrakt tänkande som vi anser skapar människan, är i deras värld en placebo för att hålla oss i schack, få oss att skapa en mening med livet. Tråkigt sätt att se på världen. Men detta leder kanske till att menningen med livet är precis det vi vill att den skall vara. No more no less.

Idag finns det en läsvärd artikel i DN-kultur som belyser detta. Jag skall beställa boken "The Quest for consciousness" av Christofer Koch nu. Jag avundas all de som ännu inte har läst "The selfish gene" av Richard Dawkins. Världen blir sig aldrig lik eftersom medvetandet förändras.

Fan också...

söndag, september 11, 2005 by qaisar


Jag är verkligen ledsen över att Expressen har bestämt sig för att deras nyhetsreportrar inte skall blogga. Jag kommer verkligen att sakna Cecilia Garme och Niklas Svenssons fantastiska blogg som gav kött och blod åt de politiska händelserna. Deras blogg var en politisk motsvarighet till "Se och Hör". Underhållande! Närmare verkligheten än många andra s.k. seriösa politiska rapporteringar.

Det som gör människan är att hon drömmer och vill något annat

by qaisar
Bästa låten just nu: Gold Digger (feat. Jamie Foxx) av Kanye West.

Jamie Foxx gör för övrigt en fantastisk imitation av Ray Charles i filmen Ray. Den måste bara ses. Den får fem av fem möjliga Q.

Den viktiga ytan

by qaisar


Dags att moppa iväg till jobbet och jobba bort en del av ångesten. Kyligt men soligt ute. Skall imorgon till NK och köpa skinnjackan som jag har fantiserat om under de senaste veckorna. Vet inte om jag blir lyckligare av den men livet skulle iaf kännas vackrare.

Förra veckan hade DN ett fantastiskt reportage om kostymer. Blev oerhört inspirerad, tror att jag skall köpa en ny arbetskostym. Blir kanske en Filiippa K, Bondelid eller Tiger. Eller kanske en H&M. Tips, någon?

Flyktingamnesti

by qaisar


Jag är kluven när det gäller frågan om amnesti för flyktingar. Har inte landat i något ställningstagande. Jag gillar å ena sidan tanken på att alla som gömmer sig, eller befinner sig i den ängsliga väntan, skall få ett slut på lidandet. Bra när humanismen får råda.
Jag ogillar å andra sidan tanken på att de asylsökande som kommer att komma senare (eller som redan har utvisats) inte kommrt att få samma chans som de som kommer att omfattas av ett eventuellt beslut om amnesti. Orättvist när individer blir vinnare och förlorare i ett insider-outsider-system. Ännu värre är det att individerna inte kan, genom egna ansträngningar, påverka om de skall vara insiders eller outsiders. Ankomstdatum (slumpen, ur den enskilde individens perspektiv) avgör detta.

På den strukturella nivån ogillar jag den här temporära lösningen eftersom den skulle omöjliggöra en nykter tillbakagång till den nuvarande flyktingpolitiken. Beslutet om amnesti skulle vara lika med att säga att den nuvarande flyktingpolitiken är ett stort misslyckande. Hur skall vi, dagen efter, känna legitimitet för ett system som bevisligen inte längre fungerar? Ett beslut om flyktingamnesti måste därför följas av ett beslut om renovering av den nuvarande flyktingpolitiken.
Ett ytterligare problem på den strukturella nivån är att ett beslut om amnesti skulle signalera för asylsökande att det rationella (i längden) är att gå under jorden efter ett negativt besked. Ett mindre problem i den stora bilden, men ändå en signaleffekt som ger upphov till andra sociala problem. Den som läste DN.s fantastiska artikelserie om de gömda asylsökande, som tvingas på latinolöner, behöver inte ha en djup empatisk förmåga för att fälla en och en annan tår. En annan sådan berörande artikel om gömda flyktingars vardag kan läsas här.

Men som vanligt går det inte att resonera med hjärnan, utan här gäller det att ta ställning med hjälp av hjärta och mage. Patos och intuition.

Svenskar är rasister

fredag, september 09, 2005 by qaisar


Igår var det ännu en artikel. Ännu en artikel som handlade om att svartskallar (svenskar med utomeuropeiska utseenden) blir negativt särbehandlade. Denna gång handlade det om att de blev stoppade i diverse kontroller i större utsträckning än de med europeiskt utseende. Kom igen: Berätta något nytt!

Kom igen (igen)! Hur många artiklar, forskningsrapporter, utredningar och undersökningar behövs för att (be)visa det uppenbara – Svensken är rasist!? Ja, jag menar verkligen att svenskar är rasister. Med detta menar jag att vi svenskar sorterar våra medmänniskor in i olika grupper utifrån biologiska kriterier såsom hårfärg, hudfärg eller anletsdrag.

Jag vill klargöra att det är min övertygelse att själva insorteringen är något som är mänskligt och förekommer överallt på jorden. Vi behöver diskriminera information och därmed skapa strukturer (ordning/världsbild) för att överleva. I vissa länder/kulturer/områden sker insorteringen utifrån andra kriterier än biologiska. I mitt födelseland, Pakistan, sker insorteringen efter religionstillhörighet. Människor bemöter varandra olika beroende av den andres religionstillhörighet.

Svenskar är därför inte värre än någon annan när det gäller att märka sina medmänniskor med olika etiketter. Skillnaden är att svenskar (och några till) delar in sina medmänniskor utifrån biologiska kriterier. Vita skall hit. Bruna skall dit. Svarta skall lite ännu längre bort.

PS. Jag är uppvuxen här i Sverige och identifierar mig som svensk. Den här rasistiska insorteringsmekanismen får man genom socialiseringsprocessen. Jag gör därför också den här insorteringen utifrån biologiska kriterier. Skillnaden mellan mig och ”Anders” är att jag är ”förloraren” i den här insorteringsmekanismen är därför tvungen att reflektera över mitt och andra svenskars beteende. ”Anders” som är vinnare i den här insorteringen har ingen anledning att reflektera eftersom effekterna av den inte skaver på samma sätt som på mig. ”Anders” är kanske inte ens medveten om den här insorteringsmekanismen eftersom den sker subtilt. På mig känns den även om jag inte alltid kan ta på den eller beskriva den för min omvärld.

Akon - Trouble

by qaisar


Nu på repeat i hörlurarna: Akon - Trouble (Album)

Favoritspår:
Nummer 7. Show Out
Nummer 12: Easy Road
Nummer 3. Banananz (Belly Dancer)
Nummer 2. Trouble nobody
Nummer 9. When The Time's Right

Concert of decade

onsdag, september 07, 2005 by qaisar

Var ikväll på Metros Concert of decade på globen. Tack lillebror för att du fixade biljetterna. Idag upptäckte jag tio tecken på att jag är över trettio.

1. Det första jag säger när jag kommer till globen är, ”Fan, det är ju nästan bara kids här”.
2. När jag ser den ringlande kön till ingången överväger jag att åka hem hellre än att stå i kö under 20-30 minuter.
3. Jag köper öronproppar för tio kronor innan konserten.
4. Min kompis och jag köper popcorn och Cola light för att ha något gott till själva konserten.
5. När vi väl har hittat våra sittplatser säger jag till kompisen, ”Fan, vi hade nog sett mer av scenen och artisterna om vi hade stannat hemma och sett konserten på tv”.
6. Det känns mer som ett studiebesök än som att gå på konsert.
7. Jag diggar till musiken genom att vicka på tårna.
8. Petter är bra på scenen, men måste han springa och skutta så där? Jag har svårt att läsa budskapet på hans t-shirt.
9. Jag börjar gäspa 21.30. Vid den här tiden har jag vanligtvis varit i sängen minst en halvtimma.
10. Jag är mer koncentrerad på att ta anteckningar till bloggen än på själva konserten.

Vem älskar SFI

by qaisar


Idag när jag ser DN-ledare om Svenska för Invandrare (SFI) kom jag och tänka på en gammal rapport från Skolverket med titeln "Vem älskar SFI?". Svaret var väl givet då som nu.

Det finns ett antal myter som används och sprids av politiker andra proffstyckare, nämligen om hur vanligt det är att en analfabet och en läkare placeras i samma utbildningsklass.
Detta är inte ett stort problem utan förekommer säkert i ett fåtal mindre kommuner. Förklaringen då är att en kommun som tar emot 5-10 nyanlända invandrade under år är tvungna att samla alla i ett klassrum. Något annat vore inte ekonomiskt försvarbart. Man kan ju inte lika gärna ha 5 olika klasser.

Problemet med SFI är snarare perspektivet, som även speglas i namnet på reformen. Hur fruktbart är det att dela in samhället i två delar - svenskar och invandrare. Det finns dels svenska för invandrare och dels svenska för svenskar. Sådant bidrar till segregation.

Ett annat problem med SFI är att det är otydligt vad som är målet med SFI. Hur mycket svenska skall man lära sig? För att klara sig i vilka sammanhang? Vad innebära att ha kunskap om samhället? Vad skall man känna till? Framförallt vad skall SFI ersätta som infödda har fått genom att växa upp i Sverige?

Stolt och nöjd

tisdag, september 06, 2005 by qaisar

Blir stolt idag när jag ser i dagens DN att granskningen som jag medverkat i får genomslag. Kanske förändrar det någons perspektiv. Eller något!

Partiledarna får betyg i retorisk förmåga

söndag, september 04, 2005 by qaisar


Följande betyg delas endast utifrån den retoriska förmågan under kvällens partiledardebatt. 1 är lägst och 5 är högst.

Lars Leijonborg: 2 (Kändes inövat samt monotona inlägg).
Göran Hägglund:3 (Lugn, trovärdig men saknade tyvärr karisma)
Maud Olofsson: 2 (stakande, gav ett osäkert intryck, inövat)
Fredrik Reinfeldt: 5 (Bra kroppsspråk, lugn, personlig, trovärdig och engagerad)

Göran Persson: 4 (Säkert intryck, mjukt sätt att tala, aktuella exempel med USA, ger ett engagerat intryck, negativa är att han ger ett buffligt intryck.)
Lars Ohly: 4 (Gav exempel från vanliga människors liv, lugn, melodiös inledning och gav därför ett engagerat intryck.)
Maria Wetterstrand: 3 (Ej trovärdig och ett monotont sätt att argumentera. Låter som om hon läser ur manus. Då och då kan hon blossa upp och ger då intryck av att vara engagerad.)

Färgskalan i samhället

by qaisar


När man ser bilderna från New Orleans blir det klart: Klasskillnader följer färgskalan . Ju vitare desto finare.

Jag hoppas också att vurmare för den amerikanska (väl)färdssamhället börjar nyansera sina argument mot den svenska välfärdsmodellen. Det behövs mer än en nattväktarstat. Staten behöver även ha kompetens och vilja att utsudda de sociala skillnaderna. Händelserna som den i New Orleans gör att det är svårt att hänge sig till den liberala ideologin. Även om det finns något lockande med tron på individens egenkraft, så finns det också något lockande med ett jämlikhet samhälle.

Hopp finns!

lördag, september 03, 2005 by qaisar

Fridolin säger till DN idag att han skall lämna Riksdagen nästa år. Anledningen är att han redan från början hade tänkte sitta en period.
Min första reaktion är förvåning. Att det finns människor som är beredda att lämna ifrån sig makten för att hålla fast vid sina ideal. Min nästa tanke är, den som Fridolin själv utrycker i artikeln, nämligen varför folk (jag) blir förvånande när människor håller vad de en gång sagt. Säger säkert en del om vår mänskliga natur (mig) och en del om att vi inte tror längre på politiker som säger det ena eller det andra.

Ut på praktik

by qaisar

Barnen ser nästa vettskrämda ut i annonsen som varnar för att Lars Leijonborg skall ut på praktik till landets skolor. Bilden kan beskådas i dagens DN.

Stenåldern

by qaisar


Hemska bilder från New Orleans påminner mig om att USA har de senaste åren velat bomba både det ena och det anda landet i Mellan östern tillbaks till stenåldern. Naturen verkar också kunna åstadkomma detta.
Det är sant som Sokrates lär ha sagt att moral följer med välstånd. Människor som inte får de mest grundläggande behoven tillfredställda, kan både göra det ena och det andra. Överlevnad framför allt.

Positiv särbehandling av svennar

torsdag, september 01, 2005 by qaisar


Som väntat har Masoud Kamalis förslag, på positiv särbehandling för personer som bor i stigmatiserade bostadsområden, åkt på däng. Själv har jag, av personliga skäl, aldrig varit en fan av positiv särbehandling. Vem skulle orka med att bli stämplad som B-laget på en arbetsplats? Det räcker med den misstanke på invotering som alltid följer en blatte som inte städar, står i korvkiosk eller kör taxi. Mellan skratten och skämten finns det alltid där. ”Jag vet: Du är invoterad för att öka mångfalden..”

Det är svårt att avfärda Kamali helt och håller. Han är faktiskt och petar i något som är ett reellt problem. Saken är den att det sker en positiv särbehandling idag, men den sker med hjälpav subtila metoder. Över hälften av de personer jag har mött i arbetslivet skulle ALDRIG ha fått jobbet om de hade varit svartskallar. Samma kompetens, samma utbildning och liknande arbetslivserfarenhet. En svartskalle måste vara dubbelt så högre utbildad, jobbat längre och skratta högre och längre än andra på fikarasten för att ha passa in i arbetsgruppen. Trots detta finns det där; ”Kul att du är här och representerar mångfalden”. Varför? Jo, omgivningen ser bara min hud- och hårfärg. Mina andra egenskaper och roller hamnar i skymundan.

Jag vill inte ha några handikappoäng för att jag är svartskalle eller upvuxen i Tensta, men jag vill fan inte heller starta 5 sekunder efter alla med rätta kontakter, rätt rosa hudfärg, rätt namn eller rätt fritidsintresse. Lika villkor! Inget annat! Jag och andra svartskallar begär varken mer eller mindre.

Jag skulle därför heller vilja se åtgärder som begränsar den positiva särbehandlig som sker idag utifrån att man har ljus hudfärg, svenskklingande namn och typiskt svenne-intressen. Jag vill inte se åtgärder där man försöker lösa ett fel med ett annat fel genom att kvoter in de som utestängs idag. Lösningen är inte att alla blir särbehandlade utifrån olika aspekter, utan lösningen är snarare att ingen får särbehandlig.

Vem är boven?

by qaisar


Läser en av ledarnotiserna i dagens DN. Johannes Åman för ett mycket relevant resonemang kring myndigheter som inte upprättar sk. mångfaldsplaner. Ekot avslöjade i början av veckan att flera myndigheter bryter mot lagen genom att inte upprätta planer för hur mångfalden skall breddas och beaktas i statliga myndigheter. Åman har helt rätt när han funderar över nyttan med dessa mångfaldsplaner när undersökning efter undersökning (t.ex. Statskontoret) visar att mångfaldsplaner inte leder till någon faktisk förbättring och att dessa planer innehåller i det allra flesta fallen svepande formuleringar för att uppfylla ett redovisningskrav.

Vems är felet? De utförare som inte vill slösa sin energi på att framställa verkningslösa papperstigrar eller den beställaren som vägrar inse att metoden är verkningslös.

Problemet med diskriminering som sker vid anställningsintervjuerna och i vardagen på arbetsplatserna ligger inte i brist på mål, ambitioner, aktiviteter och nyckeltal. Problemet ligger i beteenden och föreställningar hos de som är insiders.

about


Bloggar om politik och anannat som intresserar mig. Är privat och personlig här!


search

recent posts

recent comments

archives

links

admin