<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blogg spam


Spam har också nått bloggvärlden. Någon som vet hur man bäst skyddar sig mot detta otyg? Har börjat få spam-mail varje gång jag uppdaterar bloggen. För någon minut sen fick jag följande "kommentarer" på mitt senaste inlägg. Gillar kommentar 2 bäst. Med smicker kommer man långt. ;-)

1. The Daou ReportALERT: FEMA'S Mike Brown resigns , giving more mileage to the now-infamous Bush quote , Brownie, you're doing a heck of a job.Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!I have a work at home business site. It pretty much covers work at home business related stuff.Come and check it out if you get time :-)

2. A real enlightening blog. Don't stop now. This may be of interest to you; how to buy & sell everything, like music on interest free credit; pay whenever you want.

“Blogg spam”

 1. Blogger Marta Axner Says:

  Aktivera word verification i inställningarna för kommentarer. Då måste alla skriva en bokstavskombination innan kommentaren publiceras - något bara en riktig människa klarar. Se exempelvis min blogg: martaaxner.blogspot.com.

  Bra blogg förresten, alltid intressant även om jag inte alltid håller med. Fortsätt så!

 2. Blogger Marta Axner Says:

  nja, det var mest om föräldraförsäkringen jag tycker du har helt fel. Jag la mig inte i diskussionen då eftersom jag tyckte Hanna förde den väl. Dina inlägg om strukturell diskriminering och rasism i det svenska samhället tycker jag är oerhört intressanta. Ett område jag känner att jag har dålig koll på och nog ofta faller i fällan. Som vit medelklassfeminist är det lätt att se kön, men svårare att se när förtryck beror på klass och (framför allt) etnicitet. Jag fortsätter läsa!
  Jag tror att du skulle gilla Petra Ornsteins blogg - hon skriver ofta om detta men på ett lite annat sätt. petraornstein.blospot.com.

 3. Anonymous meru Says:

  Tack för det. Visste inte heller vad jag skulle göra.

 4. Blogger SANDRA Says:

  Har för försat gången fått SVENSKT spam!

 5. Blogger Viktorov Says:

  Jag har bara drabbats en enda gång. Då handlade det om Crohn's disease. Det var bara roligt, men det kan ju bli väääldigt irriterande med.

 6. Blogger Zuki Says:

  Found a lot of useful info on your site about Work At Home Business - thank you. Haven't finished reading it yet but have bookmarked it so I don't lose it. I've just started a Work At Home Business blog myself if you'd like to stop by