<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Concert of decade

Var ikväll på Metros Concert of decade på globen. Tack lillebror för att du fixade biljetterna. Idag upptäckte jag tio tecken på att jag är över trettio.

1. Det första jag säger när jag kommer till globen är, ”Fan, det är ju nästan bara kids här”.
2. När jag ser den ringlande kön till ingången överväger jag att åka hem hellre än att stå i kö under 20-30 minuter.
3. Jag köper öronproppar för tio kronor innan konserten.
4. Min kompis och jag köper popcorn och Cola light för att ha något gott till själva konserten.
5. När vi väl har hittat våra sittplatser säger jag till kompisen, ”Fan, vi hade nog sett mer av scenen och artisterna om vi hade stannat hemma och sett konserten på tv”.
6. Det känns mer som ett studiebesök än som att gå på konsert.
7. Jag diggar till musiken genom att vicka på tårna.
8. Petter är bra på scenen, men måste han springa och skutta så där? Jag har svårt att läsa budskapet på hans t-shirt.
9. Jag börjar gäspa 21.30. Vid den här tiden har jag vanligtvis varit i sängen minst en halvtimma.
10. Jag är mer koncentrerad på att ta anteckningar till bloggen än på själva konserten.

“Concert of decade”

 1. Anonymous Bann Says:

  muhahahaha fyfan, så sjukt! Men du glömde nämna ifall du tycker det är positivt eller negativt med såna insikter! Säkert båda.

 2. Blogger qaisar Says:

  Både och. ;-)

 3. Blogger SANDRA Says:

  Jaha. Ännu ett exempel på at det inte bara är jag.
  Som KÄNNER att 30-strecket är passerat.