<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sjukt mycket

När man manglar text hela dagarna på jobbet är man spyfärdig på ord och bokstäver. Finns liksom ingen lust att skriva ens en rad efter jobbet. Funderingarna är många men det finns ingen ork att utrycka dom i text. Men om en månad kommer iaf den intressantaste granskningen någonsin om statens stöd till ideella organisationer, t.ex. Centrum mot rasism, antidiskrimineringsbyråer, osv. osv.

Något som jag har funderat mycket på är skillnaden mellan privat och personlig. Finns en sådan debatt bland bloggarna. Många verkar göra en dygd av att dom är personliga men inte privata. Trots detta släpper dom in mig (och andra läsare) in i deras vardagsrum och kök. Personligen avundas jag dom som vågar vara mer privata än vad jag vågar vara.

“Sjukt mycket”

 1. Anonymous Bella Says:

  Så vad kom du fram till? Vad är skillnaden mellan privat och personlig?

 2. Anonymous Bella Says:

  Så vad kom du fram till? Vad är skillnaden mellan privat och personlig?

 3. Anonymous Bella Says:

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 4. Blogger qaisar Says:

  Är inte det en subjektiv upplevelse? Jag vill snarare protestera mot alla dom som utger sig för att vara personliga men inte privata. Som om det fanns en objektiv och därmed tydlig skiljelinje.
  Alla tycker väl att just där dom drar gränsen är personlig men inte för privat.

  Har du någon blogg?

 5. Anonymous Bella Says:

  sant, det tänkte jag inte ens på innan...

  Nej fan, det är lite läskigt tycker jag. Att lämna ut sig sådär...är ju rätt dålig på att dra nån gräns mellan personlig och privat.


  Skriv mer, det här är bättre än mina samhällslektioner!

 6. Anonymous Tonårsmorsa Says:

  Shit! Torsk direkt! Jag är nog BÅDE privat och personlig!!! Men jag bloggar inte om ALLT! (Även om man kan tro det...!) Kram!

 7. Blogger SANDRA Says:

  Kommer alltid vara olika eftrsom vi är olika!

 8. Blogger qaisar Says:

  Sandra: Du har helt rätt! Men detta är just min poäng: Alla tycker ju att just dom är (tillräckligt) personaliga utan att bli privata. Varför göra något som man tillskriver sig själv till en dygd?

 9. Blogger qaisar Says:

  Bella: Gränsen mellan det personliga och privata är subjektiv och därför ointressant att markera. Huvudsaken är väl att man själv känner sig bekväm?!

 10. Anonymous Bella Says:

  hahah jo, och jag är glad att du är bekväm med att blogga!

 11. Anonymous Anonym Says:

  Latest news. Viagra, cialis

  viagra
  cialis
  tramadol