<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Svenskar är rasister


Igår var det ännu en artikel. Ännu en artikel som handlade om att svartskallar (svenskar med utomeuropeiska utseenden) blir negativt särbehandlade. Denna gång handlade det om att de blev stoppade i diverse kontroller i större utsträckning än de med europeiskt utseende. Kom igen: Berätta något nytt!

Kom igen (igen)! Hur många artiklar, forskningsrapporter, utredningar och undersökningar behövs för att (be)visa det uppenbara – Svensken är rasist!? Ja, jag menar verkligen att svenskar är rasister. Med detta menar jag att vi svenskar sorterar våra medmänniskor in i olika grupper utifrån biologiska kriterier såsom hårfärg, hudfärg eller anletsdrag.

Jag vill klargöra att det är min övertygelse att själva insorteringen är något som är mänskligt och förekommer överallt på jorden. Vi behöver diskriminera information och därmed skapa strukturer (ordning/världsbild) för att överleva. I vissa länder/kulturer/områden sker insorteringen utifrån andra kriterier än biologiska. I mitt födelseland, Pakistan, sker insorteringen efter religionstillhörighet. Människor bemöter varandra olika beroende av den andres religionstillhörighet.

Svenskar är därför inte värre än någon annan när det gäller att märka sina medmänniskor med olika etiketter. Skillnaden är att svenskar (och några till) delar in sina medmänniskor utifrån biologiska kriterier. Vita skall hit. Bruna skall dit. Svarta skall lite ännu längre bort.

PS. Jag är uppvuxen här i Sverige och identifierar mig som svensk. Den här rasistiska insorteringsmekanismen får man genom socialiseringsprocessen. Jag gör därför också den här insorteringen utifrån biologiska kriterier. Skillnaden mellan mig och ”Anders” är att jag är ”förloraren” i den här insorteringsmekanismen är därför tvungen att reflektera över mitt och andra svenskars beteende. ”Anders” som är vinnare i den här insorteringen har ingen anledning att reflektera eftersom effekterna av den inte skaver på samma sätt som på mig. ”Anders” är kanske inte ens medveten om den här insorteringsmekanismen eftersom den sker subtilt. På mig känns den även om jag inte alltid kan ta på den eller beskriva den för min omvärld.

“Svenskar är rasister”

 1. Blogger SANDRA Says:

  Du har rätt.
  Bilden var kanon!

 2. Anonymous Meru Says:

  Yep.

 3. Anonymous Clark Says:

  Bra Qaisar!

  Jag håller med. Visst har alla samhällen - på olika grunder, olika sätt - hierarkiserat människor, men det kan varken förklara eller legitimera en specifik maktstruktur (vare sig det handlar om klass, kön, religion eller hudfärg).

  Apropå detta och ingenting. När får vi se en undersökning av hur VITA svenskar diskrimineras? För det gör de ju, men positivt. Boken
  "White" av Richard Dyer är en skön kommentar till varför "Anders" sällan reflekterar över rasismen eller sin plats i dess logik. Det behöver han inte - vilket just är hans yttersta privilegium i det rasistiska systemet.

  Rasismen har en själslugnande effekt på vita i det att de sällan görs medvetna om - sällan tvingas ta itu med - det faktum att de är (definieras som) vita. Så
  osynliggörs dem som en SÄRSKILD GRUPP människor för att istället konstitueras norm - som kort och gott "människor", individer.

  Men att socialt bli erkänd som individ är bara en självklarhet för vita. Så de går omkring i tron att de är opåverkade av rasismen när i själva verket hela deras självbild förutsätter den.

  Man måsta säga att vita tjänar på rasismen - dagligen, vare sig de vill det eller inte, vare sig de fattar det eller ej. Det är ingen anklagelse utan ett konstaterande. Utan den insikten kommer vi ingen vart.

  De flesta vita blir förstås upprörda när man påtalar detta. De är ju inte ens vita - de är bara människor! Själva har de dock inga problem med att kategorisera andra utifrån hudfärg. Så medan blattar ständigt tvingas reflektera över det faktum att de definieras som "invandrare" kan vita gå omkring och tro att de inte tillhör någon särskild grupp. Vita är bara "människor" och individer; andra är som bekant aldrig det utan blattar, "etniska"
  "mångkulturella", "invandrare", "svarta", "färgade", etc.

  http://www.adlibris.se/shop/product.asp?isbn=0415095379&mscssid=KEKV0FP2NBE68KSAK9HV0Q2D8K626K1A

  Och här en bra text i samma ämne:

  http://www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/Vithetens%20symbolik%20och%20praktik.pdf


  /Clark

 4. Blogger qaisar Says:

  Kul att du gillade mitt inlägg. Jag skrev tidigare ett inlägg om att det sker en positiv särbehandling av svenskar. Inlägget gjorde torsdag, september 01, 2005, "Positiv särbehandling av svennar"

 5. Anonymous Frozenbride Says:

  Kanske ogillar du tester men kom att tänka på den här sidan efter läst här https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/selectatest.html

  Egen slutsats, även om man tror man är fördomfri så är det inte sant. Eller nått :-o

 6. Anonymous frozenbride Says:

  ähh länken verkade inte fungera, denna då kanske

  https://implicit.harvard.edu/implicit/

 7. Anonymous Nikki Says:

  Självklart... rasism bygger på fördomar. Fördomar har alla för att människan är en kognitiv snålvarg. På gott och ont. Kritiskt tänkande och en gnutta självinsikt är ett bra botemedel för att förändra sina fördomar men att bli en helt fördomsfri människa GÅR inte, det skulle kräva för mycket tankeverksamhet och störa uppmärksamheten.