<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Våren är här!

lördag, mars 31, 2007 by qaisar


Icke hållbart mångfaldssamhälle - en obekväm sanning

by qaisar


Jag tycker att den nya medvetenheten kring miljöfrågan är fascinerande. Över en natt (känns så) är alla miljöfrälsta och har ger uttryck för att verkligen fha örstått vikten av att motverka global uppvärmning. Även Statsministern Reinfeldt säger: Gore har påverkat mig. Också mitt parti, socialdemokraterna, tillsatte i veckan en särskild arbetsgrupp för att diskutera miljöfrågan.

Miljöfrågan har sannerligen på kort tid blivit en sexig fråga från att ha varit en angelägenhet för människor med fjällräven ryggsäck. Hur hände denna transformeringen? Slumpen (de milda vintrarna, orkanerna och jordskred)? Eller smart lobbying och PR (Al Gore och hans film, Perssons vision om det gröna folkhemmet)?

Funderar mycket på hur en liknande medvetenhet kring behovet av ett hållbart mångfaldssamhälle skulle kunna växa fram. Behövs det några katastrofer för att väcka människors medvetenhet. Brinnande förorter? Eller kanske en film av någon annan Al Gore som beskriver vad som händer om vi inte lyckas skapa ett hållbart mångfalddssamhälle? Segregation! Misstänksamhet! Utanförskap! Utslagning!

Det finns många paralleller mellan miljö och mångfaldsfrågan. Det handlar om att ställa om samhället till en annan ordning. I annat fall hotas vår existens. Det handlar också om att ladda om mångfaldsfrågan från en invandrarfråga till en fråga som angår alla.

Kvinnliga imamer, javisst!

torsdag, mars 29, 2007 by qaisar


Just nu diskuteras kvinnliga imamer i Studio ETT på P1. Jag instämmer till fullo i Mohammed Omars argument om att Islam måste följa sin tid. Det går inte att bara se hur det faktiskt var under profeten Muhammeds tid, utan det är intentionerna bakom olika påbud som behöver skärskådas. Muslimer måste gå i bräschen för jämställdhetsarbetet. Om kvinnor vill bli imamer så ska dom få bli det. Som Mohammed Omar har sagt: Det handlar om Islams överlevnad. Islam och muslimer måste följa sin tid. Läs Omars angelägna artikel i Expressen om att vi måste få fler kvinnliga imamer.

Luciano Astudillo (s) har också drivit en annan fråga som är viktig om vi ska kunna färga islam blågul, nämligen behovet av en svensk imamutbildning på högskolenivå.

Att begrava en besvärlig fråga

onsdag, mars 28, 2007 by qaisar


Intressant text i dagens DN. Anders Isaksson argumenterar för att den nya regeringen (som den tidigare) har tillräcklig kunskap för att genomföra politik, men att utredningar och utvärderingar är till för att mer eller mindre begrava besvärliga frågor under en tid. Nyamko Sabuni lade ned den integrationspoltiska kommittén med liknande argument. På ett internt personalmöte, inom Justitiedepartementet under hösten 2006, sa hon raljerande att hon och regeringen har all kunskap de behöver för att genomför ändringar inom det integrationspolitiska området. Hon behövde minsann inga fler utredningsrapporter, nu skulle hon göra det den socialdemokratiska regeringen hade misslyckats med - KONKRET HANDLING. Hon skulle minsann klara av övergången från invandarpolitik till integrationspolitik.

Idag har det gått nästan 7 månader sedan Sabuni tillträdde posten som integrationsminister. Inget nytt inom det integrationspolitiska området har presenterats av Sabuni. Det enda som har aviserats är.......en ny (flyktingmottagnings)utredning. Och jag som trodde att Sabuni visste allt. Kanske försöker hon göra det hon beskyllde den förra socialdemokratiska regeringen för, nämligen begrava en besvärlig och svår fråga?

Persson inte en buffel utan en underdog

tisdag, mars 27, 2007 by qaisar


Jaktsäsongen på Persson är igång. Han är definitivt ett lovligt byte som inte kan utgöra något hot. Ständigt poppar det upp röster om hur bufflig och hemsk Persson är och har varit under sin tid som ordförande. Man undrar ju varför inte dessa röster hördes när det fanns en poäng med att komma med kritik som kunde ha lett till förändring. Kanske för att det tidigare var riskabelt att uttrycka negativa åsikter och synpunkter om Sveriges statsminister.

Själv har jag fått en mer positiv syn på Persson efter att ha sett Erik Fichtelius dokumentär, Ordförande Persson. Persson ger ett mer mänskligt intryck, en person som blir arg, skämtar, är rädd och har paranoia. Tidigare hade jag en övermänsklig bild av Persson, han var liksom inte mänsklig och vardaglig. Tycker att Fichtelius har gjort ett bra jobb med att porträttera människan Göran Persson. Spännande!

Ett nytt haveri på Brännpunkt (SVD)

by qaisar

Idag kan man se ett nytt mentalt haveri på Brännspunkt. Denna gång är det Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm som gör bort sig. Hela artikeln andas "vi svenskar" mot "dom som flyttar hit". Visserligen försöker Kristersson vara lagom politiskt korrekt genom att kalla dom andra för "nya svenskar" men hans fördomsfulla synsätt tränger igenom raderna.

Snälla Ulf Kristersson, det är inte min kultur (född och uppvuxen i Pakistan) att bruka våld. Det är inte heller min kultur att det är ok att vara en skitstövel gentemot sin syster, fru eller dotter. På samma sätt är inte respekten för individens frihet eller rätten att få vara den man är något som är typiskt eller exklusivt kännetecknande för den svenska kulturen. Dessa värden är universella. Avvikare förekommer överallt. Visserligen kan de vara mer eller mindre sanktionerade av formella strukturer.

När det gäller den svenska kulturen så är det faktum att du och jag (och alla dom andra nio miljoner som bor i detta land) omformulerar ständigt den svenska kulturen genom våra särdrag. Ingen av oss äger svenskheten eller kan göra mer anspråk på den svenska kulturen än den andre. När du placerar dig själv i "vi"-facket och mig (och dom andra som inte passar in i din snäva mall av riktiga svenskar) i "dom"-facket tar du svenskheten och den svenska kulturen ifrån mig.

En sista sak: Du kan vara en lika stor skitstövel trots att du, din mamma och din mormor är födda i detta land. Sluta tilskriva dig själv smickrande värderingar och mig mindre genom att insinuiera att det inte är lika självklart för mig som utlandsfödd att göra rätt för mig på samma sätt som för dig som råkar vara född i detta land. På samma sätt som du inte har godheten inskriven i dina gener har jag inte ondskan inskriven i mina bara för att jag har mörkt hår, pigment och född i ett land som ligger långt härifrån.

PS. Du har rätt i att vi i Sverigehar duckat för vissa frågor i rädsla för att inte bli beskyllda för rasism. I min värld är det ingen skillnad mellan dig och kulturrelativister, ni överför era fantasier om främmande kulturer på mig. Den ena sidan vill ta hand om mig för att jag "tillhör" det dom uppfattar som en exotisk kultur, den andra sidan vill sätta mig i bojor för att jag "tillhör" det dom uppfattar som en farlig och inhuman kultur.

Mångfaldens ying och yang

söndag, mars 25, 2007 by qaisar

Niklas Ekdal skriver bra i dagens DN om mångfaldens betydelse för Europas dominans i världen de senaste 500 åren. Han hänvisar till den brittiske historiken Timothy Garton Ash som också anser att mångfalden är det viktigaste nyckelordet för att förstå Europas framgång.

Länge har den politiska diskussionen, i Sverige, handlat om huruvida mångfalden är något önskvärt eller inte. Som om mångfalden kan väljas bort eller att klockan kan vridas tillbaks. Sanningen är den att mångfalden är en lika naturlig del av samhället som dalahästen. Mångfalden kan inte väljas bort, Sverige ÄR ett mångfaldssamhälle.

Den framtida politiska diskussionen bör istället handla om hur mångfalden ska bli en utvecklande kraft istället för en förgörande. Mångfalden har dessa två motstridiga dimensioner inom sig. Olikheter kan bidra till ett kreativ och öppen klimat, men olikheter kan också bidra till splittring och rädsla. Allt handlar om hur vi hanterar olikheterna.

Enligt en notis i gårdagens DN (kan inte hitta den på nätet) ska Socialdemokratin tillsätta flera arbetsgrupper för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Min förhoppning är att det har tillsatts en särskild grupp som ska diskutera skapandet av ett hållbart mångfaldssamhälle. Mångfaldsfrågan förtjänar ett särskilt uppmärksammande som miljöfrågan. Det räcker inte med att stoppa in denna viktiga framtidsfråga bland andra sakfrågor.

Mångfalden måste handla om mer än bara hur vi ska få flera "invandrare" i arbetslivet. Det handlar om att alla ska med på alla plan och i alla sammanhang.

Etiketter: ,

Vem är värderingsfri?

lördag, mars 24, 2007 by qaisar

Mycket intressant inslag idag i radioprogrammet Medierna om huruvida politiskt aktiva kan/får vara journalister eller om ett starkt engagemang hindrar objektiviteten. Liknande diskussion förekommer också bland byråkrater: Går det att vara objektiv tjänsteman och samtidigt vara politiskt aktiv?

Personligen tycker jag att det ligger mkt i Gustav Fridolins resonemang om att lyssnarna, läsarna och tittarna har lättare att bedöma objektiviteten i hans alster eftersom hans ståndpunkter redan är kända. Att det är svårare att bedöma objektivitet hos de journalister som inte skyltar med sin politiska hållning. Samma sak gäller tjänstemän.

Ingen människa är värderingsfri. Dessutom är det beundransvärt med politiker som tar time-out och gör annat istället för att politiken blir deras livsyrke och enda identitet.

Etiketter: , ,

Det bästa jag sett på länge

by qaisar

JFK, min kompisch

torsdag, mars 22, 2007 by qaisar

Sluta se nyanlända som utsatta offer

by qaisar

Catalán och Ruwaida skriver en pinsam text idag på SvD brännpunkt. Jag blir jäklit provocerad av deras text. Vilka är dom att utgå i från att muslimer och invandrade personer utgör "utsatta grupper"?

Ruwaida och Cataláns omhändertagande perspektiv, som de ger uttryck för i artikeln, visar att de själva har en minst lika fördomsfull bild av invandrade personer som Ulf Kristersson. Själv anser jag att Kristerssons resonemang är lika galet trots att alla nyanlända invandrade inte är "utsatta" och några det är synd om. Personer som väljer att fly är starka människor som vågar bryta upp och lämna allt bakom sig för en ny start. Vi MÅSTE sluta med att se invandrade personer som svaga och utsatta varelser som behöver beskyddas från onda rasister. En stor del av flyktingmottagandets brister har sin grund i ett sådant omhändertagande synsätt som Ruwaida och Catalan ger uttryck för.

Dessutom är det så att om jag skulle vara rasists så skulle jag få vatten på min kvarn av Catalán och Ruwaidas text. I första stycket försöker de fastslås att hedersvåld är som annan våld eftersom det inte finns några kulturella aspekter (jag håller med om detta). Sedan försöker de i efterföljande text rättfärdiga våld som sker (bland invandrade personer) genom att hänvisa till "de strukturer som orsakar allt våld i nära relationen". De lyfter fram sådant som har att göra med SFI och stödet till rasism och diskriminering.

Asså Catalán och Ruwaida, nu får väl ni ändå bestämma er; förekommer det en särskild form av våld bland personer födda i vissa delar av världen eller inte? Om ni inte tycker det, varför försöker ni rättfärdiga, det ni benämner som, "våld i nära relationer" genom att hänvisa till att SFI och Terrafem inte har fått resurser? I stora delar av er text argumenterar ni helt plötsligt för att det förekommer ens särskild forma av (heders)våld bland personer som är födda utomlands MEN som det finns strukturella orsaker till.

Vänsterpartiets text i samma SvD är SUPER! Så ska det låta. Luciano Astudillo skriver också bra i sin blogg om detta. Over and out!

Äntligen

onsdag, mars 21, 2007 by qaisar

Igår skrev jag under kontraktet och skickade det till Atlas förlag. Boken "Small, medium eller large - vägval för ett hållbart mångfaldssamhälle" kommer att bli en verklighet. Den ska publiceras inom ramen för Agoras satsning Vägval 2010+. Tack Anna T och tack Håkan A B.

Awakening!

by qaisar

Nu känner jag för att trycka på play-knappen igen. Bloggen har fått vila ett tag. Nu kör vi!