<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ett nytt haveri på Brännpunkt (SVD)

Idag kan man se ett nytt mentalt haveri på Brännspunkt. Denna gång är det Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm som gör bort sig. Hela artikeln andas "vi svenskar" mot "dom som flyttar hit". Visserligen försöker Kristersson vara lagom politiskt korrekt genom att kalla dom andra för "nya svenskar" men hans fördomsfulla synsätt tränger igenom raderna.

Snälla Ulf Kristersson, det är inte min kultur (född och uppvuxen i Pakistan) att bruka våld. Det är inte heller min kultur att det är ok att vara en skitstövel gentemot sin syster, fru eller dotter. På samma sätt är inte respekten för individens frihet eller rätten att få vara den man är något som är typiskt eller exklusivt kännetecknande för den svenska kulturen. Dessa värden är universella. Avvikare förekommer överallt. Visserligen kan de vara mer eller mindre sanktionerade av formella strukturer.

När det gäller den svenska kulturen så är det faktum att du och jag (och alla dom andra nio miljoner som bor i detta land) omformulerar ständigt den svenska kulturen genom våra särdrag. Ingen av oss äger svenskheten eller kan göra mer anspråk på den svenska kulturen än den andre. När du placerar dig själv i "vi"-facket och mig (och dom andra som inte passar in i din snäva mall av riktiga svenskar) i "dom"-facket tar du svenskheten och den svenska kulturen ifrån mig.

En sista sak: Du kan vara en lika stor skitstövel trots att du, din mamma och din mormor är födda i detta land. Sluta tilskriva dig själv smickrande värderingar och mig mindre genom att insinuiera att det inte är lika självklart för mig som utlandsfödd att göra rätt för mig på samma sätt som för dig som råkar vara född i detta land. På samma sätt som du inte har godheten inskriven i dina gener har jag inte ondskan inskriven i mina bara för att jag har mörkt hår, pigment och född i ett land som ligger långt härifrån.

PS. Du har rätt i att vi i Sverigehar duckat för vissa frågor i rädsla för att inte bli beskyllda för rasism. I min värld är det ingen skillnad mellan dig och kulturrelativister, ni överför era fantasier om främmande kulturer på mig. Den ena sidan vill ta hand om mig för att jag "tillhör" det dom uppfattar som en exotisk kultur, den andra sidan vill sätta mig i bojor för att jag "tillhör" det dom uppfattar som en farlig och inhuman kultur.

“Ett nytt haveri på Brännpunkt (SVD)”

 1. Anonymous Meiji Says:

  Qaisar Mahmood skrev: "..respekten för individens frihet eller rätten att få vara den man är , [det är] värden [som] är universella"

  Vill Qaisar Mahmood därmed säga, att "respekten för individens frihet" i lika stor utsträckning genomsyrar alla kulturer/religioner?

  Qaisar Mahmood skriver vidare: "att de [kan] vara mer eller mindre sanktionerade av formella strukturer".

  Vad avses (i detta sammanhang) med en "formell struktur"?

 2. Blogger qaisar Says:

  Meji: "Vill Qaisar Mahmood därmed säga, att "respekten för individens frihet" i lika stor utsträckning genomsyrar alla kulturer/religioner?"

  Qaisar: Eller i lika liten utsträckning.

  Meji: Vad avses (i detta sammanhang) med en "formell struktur"?

  Qaisar: Typ staten som i Pakistans fall. I Sverige kan det vara informella strukturer som umgänge. Läs Graafs bok, "Det ska bli ett sant nöje att döda dig". Också ett exempel på våld som sker i hederns namn (även om utövaren och andra inte definierar den i dessa ordalag).

 3. Anonymous Meiji Says:

  Jaha. Qaisar Mahmood anser, att "respekten för individens frihet" genomsyrar alla kulturer/religioner i samma utsträckning.

  Hur är det förenligt med att vuxna kvinnor inte får köra bil i Saudiarabien eller bo på hotell annat än i sällskap med sin make?

  (Några motsvarande restriktioner finns inte i västeuropa.)

 4. Blogger Hansa Says:

  Vilket otroligt dumt inlägg du kommit med Qaisar.

 5. Anonymous Anonym Says:

  Istället för att säga vad artikeln ”andas” kan du väl säga vad det är konkret som är fel i det han anför.
  Sen skriver du: ” Snälla Ulf Kristersson, det är inte min kultur (född och uppvuxen i Pakistan) att bruka våld.” Herregud, hur egocentrisk får man vara? Det var inte till dig personligen U Kristersson riktade sig. Så du kan vara lugn.
  Och respekt för de individuella friheterna är inte exklusivt för Sverige, men det är exklusivt för västerlandet.
  Du tar avstånd från kulturrelativisterna, men (it walks like a duck, it talks like a duck – it’s a duck!) du tycks ändå höra till det gänget: ”Vi är ju alla människor och skillnaden är inte så stor. Lite olika hårfärg och matvanor, det är allt. Och framför allt – alla kulturer är precis lika bra.”
  Det tycker inte jag. Om det är kultur, religion eller vad man nu vill kalla det som gör att de flesta kvinnorna i Somalia blir könsstympade, då säger jag nej tack till den kulturen, religionen eller de traditionerna. Det samma gäller för pressen alltfler muslimska kvinnor utsätts för här i Sverige att uppföra sig ”kyskt”, dvs inte ta för stor plats, klä sig på ett visst sätt och att inte umgås med män utanför familjen. Du kan ju fråga Nalin Pekgul om inte det är en sann beskrivning av hur många, framförallt unga, kvinnor har det i dag.
  Att du själv inte konfronteras med den verkligheten betyder inte att den inte existerar.
  Det är det som är problemet – du uppfattar varje ord som riktade till dig personligen. Höj blicken och se verkligheten. Framförallt, sluta med att tillskriva artikelförfattaren en massa halmgubbar. T.ex: ”... du inte har godheten inskriven i dina gener har jag inte ondskan inskriven i mina...” Personer som är så snarstuckna och, med ett ord som blivit så populärt, lättkränkta skrämmer mig. Vi har nog med självutnämnda offer här i landet. Det tycks ha blivit den nya folkrörelsen.
  Ulla Marianne