<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bra av Reinfeldt

Idag meddelar Reinfeldt (m) att han inte tänker debattera mot Jimmy Åkesson (sd). Bra tycker jag! Åkesson och SD ska inte ha, som Reinfeldt uttrycker, en millimeter till uppmärksamhet. Det var bra att moderaternas partisekreterare Schlingmann. mötte Åkesson i en debatt, men SD ska däremot inte erkännas ett sådant värde att de får debattera mot en partiledare från ett av de etablerade partierna.

Sossarna borde ha också släppt fram Marita Ulvskog eller Luciano Astudillo till debatt mot SD. Sahlin borde inte att gett SD den uppmärksamhet det innebär att Åkesson fick debattera mot henne i direktsändning.

Etiketter: ,

“Bra av Reinfeldt”

 1. Anonymous Anonym Says:

  “Han ska inte ges en millimeter mer uppmärksamhet, utan hela utgångspunkten ska vara att synliggöra och göra någonting åt de samhällsproblem som hans parti profiterar på utifrån en perverterad syn på vad de problemen grundar sig på, sade Fredrik Reinfeldt.” Jag tolkar detta som att Reinfeldt anser att problemen inte beror på en misslyckad integrationspolitik. Med den givna följdfrågan: Vad beror problemen på då? Och det är väl mer perverst att sopa problemen under mattan än att göra något åt den rådande situationen.

 2. Anonymous Anonym Says:

  Astudillo mot Åkesson i debatt är min dröm!

 3. Blogger Luciano Astudillo Says:

  Kolla in min blogg. Så får du min uppfattning!

 4. Anonymous Anonym Says:

  Vilken helomsvängning!

  http://qaisarmahmood.blogspot.com/2007/04/bra-att-s-ocks-ska-bemta-sd.html

 5. Blogger qaisar Says:

  ngen helomsvängning i frågan. Jag tycker fortfarande att det är bra att Sahlin bestämde sig för att socialdemokraterna måste ta debatt med sd. Jag tycker fortfarande att det inte skulle ha varit Sahlin som bemötte Åkesson och sd. Socialdemokraterna borde istället ha representerats av partisekreteraren, som fp och m gjorde.