<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pinsamt, ogenomtänkt och oansvarigt

Krisbredskapsmyndigehtens (KBM) nya hotscenario är pinsam och underblåser diskriminering mot muslimer. Bra av Ruwaida och Kaplan att uppmärksamma detta för allmänheten genom artiklen på DN-debatt.

Hotbilden som KBM sänder ut nu är att svenskarna inte längre behöver vara rädda för "ryssen" utan nu är det "muslimen" som man ska se upp med. Hotet kommer inte längre från främmande makter utan hotet kan lika gärna komma från grannen, mannen med skägg på bussen eller från "förorten".

Snacka om att bidra till rädsla och misstänksamhet istället för att bidra till samförstånd och gemenskap.

“Pinsamt, ogenomtänkt och oansvarigt”

 1. Anonymous Anonym Says:

  Spännande slutledningsförmåga du har.

  För att inte stöta sig med den muslimska minoriteten skall alltså övningarna anpassas oavsett vad som bedöms vara det verkliga/realistiska hotet.

  Det Kaplan/Ruwaida och du inte förstår är att tidigare var övningarna riktade mot ryssen för att de var egentliga enda tänkbara fienden. Varför tror ni att man väljer att genomföra en övning med inslag av massförströelsevapen under detta scenario? Kan det kanske vara så att det är det mest tänkbara. Occams rakhyvel istället för en rasistisk konspiration kanske?

  Er politiska korrekthet för er väl över gränsen för vad istället får betecknas som ren idioti.

 2. Blogger Skuncke Says:

  Är det inte skrämmande att man kan sitta i Sveriges riksdag och förespråka islam och terrorism. Dessa två har uppenbarligen sin lojalitet i sina hemländer och bör därför genast returneras för sitt landsförräderi.

 3. Blogger qaisar Says:

  Skuncke: Din kommentar visar att tiden har sprungit förbi dig.

  Du kanske inte förstår detta men det går att vara muslim OCH svensk. Bara för att Kaplan och Ruwaida uppmärksammar fördomar mot muslimer behöver inte betyda att det har sina lojaliteter till andra länder.

  Sen måste du och dina gelikar förstår en sak en gång för alla: Vi som har vår bakgrund i andra länder är här för att stanna. Sverige är vårt hemland. Jag, Kaplan och Ruwaida har lika stor rätt som du att kritisera det som sker i vårt samhälle. Vi har lika stor rätt och ansvar som andra att försöka skapa ett bättre samhälle genom att lyfta fram sådant som hotar att splittra samhället. Diskriminering av vissa svenskar är en sådan företeelse.

 4. Anonymous Mannen med kepsen Says:

  I och med att de tre svenskar som senaste året blivit dömda för terrorbrott alla varit islamister är det väl fullständigt rimligt att en krisövning med fokus på terrorism har en sådan koppling.

 5. Anonymous Anonym Says:

  För landets säkerhet kan vi inte ge trosuppfattningar immunitet. Religion är åsikter, och att kartlägga våldsbenägna/antidemokratiska/intoleranta åsikter är inte diskriminering. Om vår demokrati skall ha en framtid måste vi bemöta muslimer som vilken politisk ideologi som helst.

 6. Blogger qaisar Says:

  Det är inget annat än rena fördomar att utgå ifrån att islam är lika med "våldsbenägna/antidemokratiska/intoleranta åsikter". Bland de som identifierar sig som muslimer finns det alla sorts människor. Allt detta är sunt förnuft. Ska vi dessutom på liknande sätt också kartlägga kristna, judar, hinduer, buddister, folkpartister, moderater och andra? Bland de kategorier som jag räknade upp kan vi troligtvis finna personer som har dömts för diverse brott.

  Jag är dessutom övertygad om att de "de tre svenskar som senaste året blivit dömda för terrorbrott" hade också andra saker gemensamt än att de tillkännagav sig till islam. Kanske ska förklaringen till deras läggning till terrorbrott sökas i dessa variabler än att deras muslimska identifikation.

 7. Blogger Ali Esbati Says:

  "De tre svenskar som senaste året blivit dömda för terrorbrott" hade det gemensamt att de var män, till exempel. Vi borde genomföra en krisövning kring vad som skulle hända om män plötsligt fick jättemycket inflytande över svensk politik och näringsliv. Eller, vänta nu, det är ju så det är redan. PANIK!

 8. Anonymous Kobolt Says:

  Visar historien och den nutida politiska världsscenen att fundamentalistiska Muslimer helst vill uppnå samförstånd och gemenskap tycker du? Då får du nog tänka en gång till lilla du och kanske granska de fakta som finns tillhanda. KBM kanske helt enkelt grundar sitt övningsscenario på faktiska hotmöjligheter men det kanske du inte tänkte på...

 9. Anonymous Ingrid Says:

  Håller med Qaisar, vi måste se nyanserna och inte bara generalisera hela tiden. Det är bara ett fåtal muslimer som är terrorister. Det var bara ett fåtal tyskar som var med i Baader-Meinhof ligan. Generaliseringar leder bara till polarisering mot muslimer, vilket inte gagnar någon.

  Det jobbiga är att egenskapen att förstå något som bara är lite annorlunda är så svagt utvecklad hos de flesta människor.

  Utmaningen är att både föräldrar ser till att ge sina barn en bra start i livet och att de styrande skapar ett jämlikt samhälle där alla har lika möjligheter.

  Tyvärr kommer det ändå att finnas unga som hamnar snett, t ex Ghezali. Dock är inte allt nattsvart. Det finns många goda exempel i Sverige, men massmedia tycker ju inte att de är intressanta...

 10. Anonymous Robban Says:

  Jo vi borde bidra till samforstand och gemenskap med muslimska fantiska terrorister? Vi borde inte utmala en hot bild, vi borde hemlighalla alla terror dad, huvud avsagningar, och muslimska bomber som spranger dussintals barn, kvinnor och man i smabitar varje dag och annat som skrammer folk. Att tal om verkligheten kan ju inverka nagativt pa varan gemenskap och samforstand med Al Queda och deras sympaisorer.

 11. Anonymous Ingrid Says:

  Robban, det kanske finns någon enstaka person med Al-qaida anknytning i Sverige. 99% av alla i Sverige som är muslimer eller kommer från muslimska länder utan att vara religiösa har inga sådana anknytningar utan lever som vanligt folk. Vi kan inte fördöma alla dessa människor eller måla upp att de skulle vara farliga. Terrordåden ska givetvis inte tystas ner, de inträffar dock snarare i mellanöstern än i Sverige...

 12. Blogger Malkinia Says:

  Med tanke på att det faktiskt sker terrorattacker utförda av islamister hade det varit korkat av Krisberedskapsmyndigheten att inte genomföra en övning baserat på det scenariot. Problemet är väl snarare att få folk att fatta att de flesta muslimer inte är fundamentalister och inte stöder terrorattentat. Men det är inte Beredskapsmyndighetens uppdrag.

 13. Anonymous Anonym Says:

  "Robban, det kanske finns någon enstaka person med Al-qaida anknytning i Sverige."

  Och HUR vet du det, Ingrid?