<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

S och SD

Jag känner mig verkligen rädd efter gårdagens debatt mellan Åkessson och Sahlin. Det finns en stor RISK att sverigedemokraterna kommer att komma in riksdagen år 2010. Inte för att de ha bra argument. Inte heller för att deras politik har något innehåll. Utan snarare för att ingen debattör hittills har lyckats visa absurditeten i deras resonemang. Hittills har alla debattörer (Schillingman och Ullenhag) valsat med på sverigedemokraternas utgångspunkter.

SD har sagt: Invandringen är inte bra för Sverige, invandrare är tärande och hör inte hemma här. Svaren har blivit: Jo, invandrare är visst bra för Sverige och är det är inte fel på dom. Istället borde Sahlin (och andra debattörer) ifrågasätta utgångspunkterna för den verklighetsbild de målar upp.

Ps1. VARFÖR ställer S upp med sin partiledare när FP och M ställde upp med sina partisekreterare? Att partiledaren möter SD är att ge dem mer cred än de förtjänar.

Ps2. Lars Ohly var super i tv-studien. Jag håller inte med honom om att man inte ska bemöta rasistiska partier i nationella debatter, men V är det enda paritet som på ett tydligt sätt vågar kalla SD och deras verksamhet för rasistisk och främlingsfientlig.

Etiketter: , ,

“S och SD”

 1. Blogger Eklindh Says:

  Jag håller med dina farhågor om att de kommer in.

  Men att vänstern är ärliga och kallar sd och andra partier rasistiska är ju ett övertramp. SD är ett rasistiskt parti men när anklagelsen kommer från vänstern så är ju det nästan en hyllning. De kallar ju alla partier som inte tycker som de för rasistiska eller facistiska.

 2. Anonymous Anonym Says:

  Vad är "absurditeten" då?

  Professor Ekberg, Växjö Universitet kom fram till att invandringen kostade svenskarna 35 miljarder/år (1996). Samtidigt som pensionärer inom äldre vården får välja mellan "ett ägg varannan dag, eller ett halvt varje dag".

  Övriga som räknat på det är professor Storesletten och Lars jansson.

  Jag förstår inte vad du menar med "absurditeter". Vi svenskar börjar tröttna på att bli en global socialbyrå.

  / Sven

 3. Blogger qaisar Says:

  Sven, jag som svensk har inte gett dig mandat att tala i mitt namn (du skriver att VI svenskar...). Jag är övertygad om att samma sak gäller för några miljoner svenskar. Men nu över till dina (mot)argument:

  När det gäller Ekbergs siffror om "invandringens kostnad" kan man ställa sig kritiskt såväl till metoden som till syftet med frågeställningen.

  a)Metod: En grov förenkling av verkligheten när Ekberg har räknat på kostnaderna. Vad som definieras som en kostnad respektive vinst är diskutabelt. Om jag (född i pakistan) bryter mitt ben, är sjukvårdsinsatserna en "invandringskostnad"?

  b) Syfte: Även om vi kan hitta förfinade metoder för att mäta migrationenskostnad, vad är syftet med en sådan undersökning? Sverige tar inte emot flyktingar för vinstdrivande syften. Anhöriginvandringen är inte tillåten utifrån en cost-benefit analys. Ska vi på liknande sätt börja beräkna av barnen eller äldre kostar för samhället? Införa ättesstupan? Dessutom är det så att dumheter blir inte mer legitima bara för att upphovsmannen har en doktorshatt.

 4. Anonymous Anonym Says:

  "Utan snarare för att ingen debattör hittills har lyckats visa absurditeten i deras resonemang."

  Om det nu deras resonemang är så absurdt, varför är det inte någon debattör som lyckats visa det då, det borde ju vara jättelätt?

 5. Anonymous Anonym Says:

  Syfte qaisar?
  Det är en utgiftspost.

  Men hihi, vad är då syftet att räkna överhuvudtaget, allt få kosta vad det kostar, kassan är ju oändlig!

 6. Blogger qaisar Says:

  Statskassan är inte oändlig men inte heller så att olika gruppers behov kan ställas mot varandra.

  Utgift säger du? Det är också äldrevården, socialtjänsten, skolan, sjukvården osv osv. Ska vi också på samma sätt räkna vad gamlingar eller barn kostar samhället? Vad skulle vi göra med en sådan beräkning? Jag upprepar: Återinföra ättestupan? Inte föda barn?