<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d-1143171956035113261', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bräcklig identitet


Idag var det henna-fest för kompisarna Annelie och Adil. Dom gifter sig nästa vecka. Vackert som tusan.

Något som slog mig var att Annelies mamma och flera av hennes vänner hade på sig pakistanska festkläder (Adils föräldrar är födda i Pakistan.

Jag är hundra på att mina föräldrar (eller de flesta av pakistanierna bosatta i Sverige) inte skulle ta på sig en annan nationaldräkt än den pakistanska om jag eller någon av mina syskon skulle ha gift oss med någon som har andra seder än mina föräldrar. Orsaken till detta är att mina föräldrar (liksom många andra som flyttar hit) är rädda för att dom ska tappa sin "identitet" om dom tar till sig av andra seder och bruk. Den kulturella identiteten uppfattas som något bräckligt som kan förtvina om den inte bevaras intakt eller inte skyddas från andra influenser. Är hundra på att Annelis mamma inte kände sig mindre svensk bara för att hon tog på sig pakistanska festkläder.

Tror att många som flyttar hit borde i större utsträckning förstå att man tappar inte sig själv om man tar till sig nya seder och bruk. Att göra något nytt behöver inte innebära att man måste ta bort något gammalt. Om en statistisk identitet ska upprätthållas och konserveras är det svårt att ge och ta för att bli del av de nödvändiga gemenskaperna.

“Bräcklig identitet”

 1. Anonymous Adil Says:

  Hej Q.

  Kul att ni kunde närvara på vår Mehndi och att du tog täten med Ammar (hoppas dina axlar mår bättre=)

  Intressant reflektion du resonerar kring - den känns inte minst viktig för våra yngre "upplagor" att fundera över!

  Vi ses på lördag!

  /Adil

 2. Blogger fredrik Says:

  Det är ju dessutom intressant att den "konserverade" identiteten förmodligen blir något helt annat än den identitet som existerar i ursprungslandet. Att vara svensk på spanska solkusten är något helt annat än att vara svensk i Sverige.

 3. Anonymous Ida D. Says:

  Hej!

  Mycket intressant.
  Pakistanska traditionella kläder har jag sett hos mina vänner. Det var otroligt intressant att se.

  Det att dina föräldrar är "rädda att förlora identitet" betyder att man har någonting att förlora :o)

  Den andra bakgrunden som vi har är krydda för hela livet, som ger unik smak, färg o lukt.

  PS! Min pappa är bosnisk, mamma med italiensk ursprung, o jag bor i Sverige :o) Känner mig jätte rik! :o)

  mvh / Ida D.
  www.forumforfrihet.blogspot.com